Obiekty sportowe MOKSiR Puck na otwartym powietrzu już dostępne.

Możliwość organizowania zajęć sportowych dla amatorów, prowadzonych w obiektach na otwartym powietrzu w grupach liczących do 25 osób, oraz współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

 

Zgodnie z nowymi regulacjami przywrócona została możliwość:

 

1. korzystania z obiektów sportowych na otwartym powietrzu pod warunkiem uwzględnienia limitu 25 osób;

 

2. organizowania współzawodnictwa sportowego oraz zajęć sportowych i wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy – zarówno w obiektach zamkniętych, jak i na otwartym powietrzu oraz bez limitu osób.

Nadal obowiązują ograniczenia dotyczące korzystania z siłowni wyłącznie przez członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych poza systemem polskich związków olimpijskich.

 

Uczestnicy obiektów zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów i rozporządzeń wydanych w związku ze stanem epidemii, zasad higieny - będą obowiązywać zasady reżimu sanitarnego dotyczące m.in. zachowań dystansu społecznego 1,5m. dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego oraz nakazów, zaleceń, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, a także regulaminów, komunikatów i poleceń ustnych zarządcy obiektu.  

O Nas

Atrakcyjność pobytu podnoszą walory turystyczno - krajoznawcze, specyficzny mikroklimat, zabytki związane z historią ziemi puckiej i jej bogatymi tradycjami morskimi oraz liczne imprezy prezentujące kulturę kaszubską.

Godziny Otwarcia

pn-pt- : 6:00 - 21:30
so, ni : 9:00 - 21:30

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Lipowa 3c, 84-100 Puck
tel. +48 69 666 1111