I Puchar Pucka

I PUCHAR PUCKA 

08 – 10 czerwca 2018

Eliminacje do Mistrzostw Europy w klasie Laser U21,

II Eliminacja do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w klasach Laser 4,7 i Laser Radial,

III Eliminacja do Mistrzostw Świata w klasie Laser Radial,

II Etap eliminacji do Mistrzostw Świata w klasie Laser U21 – Eliminacje do finansowania PZŻ w I etapie,

III Eliminacja do Mistrzostw Świata Juniorów w klasie Laser Radial,

Klasa Open BIC

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Organizatorami regat są Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pucku, Miejski Klub Żeglarski „Arka” Gdynia, Stowarzyszenie „Koliber” przy współpracy z Urzędem Miasta Pucka, Polskim Związkiem Żeglarskim i Pomorskim Związkiem Żeglarskim.

 1. PRZEPISY

  1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach regatowych Żeglarstwa.  

1.2 Dodatek P – specjalne procedury dla przepisu 42 - ma zastosowanie.

1.3 Regulamin PZŻ „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych” ma zastosowanie.

1.4 W przepisach dotyczących niniejszych regat:

[DP] oznacza przepis, za którego złamanie kara może być niższa niż dyskwalifikacja zgodnie ze Wstępem do PRŻ - Adnotacja.

[NP] oznacza przepisy, które nie stanowią podstawy do protestu lub prośby o zadośćuczynienie wnoszonej przez jacht. Zmienia to przepis 60.1.

 1. [DP][NP] REKLAMOWANIE

Jachty mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA

  1. W regatach mogą uczestniczyć jachty - zawodnicy osiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień WS  klas: Laser Standard, Laser Radial K i M, Laser 4.7 K i M, Open BIC K i M.

  2.  Zgłoszeń do regat należy dokonać na stronie: www.elektronicznezapisy.pl

  3. Zgłoszenia finalne przyjmowane będą w biurze regat w porcie w Pucku 07.06.2018 r. (czwartek) w godz. 16:00-20:00 i 08.06.2018 r. (piątek) w godz. 8:00 - 9:00. (zmiana do akceptacji)

  4. Wpisowe do regat należy opłacić przelewem na konto: 04 8348 0003 0000 0005 5781 0001
   Potwierdzenia przelewu trzeba przedstawić podczas zgłoszeń ostatecznych

  5. Wpisowe do regat dla poszczególnych klas opłacone do dnia 1.06.2018 wynosi: Open BIC – 40 zł, Laser 4,6 – 60 zł, Laser Standard i Radial 80 zł. Wpisowe opłacone po 1.06.2018. jest o 20 zł. wyższe.

  6. Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:

 • dowód wpłaty wpisowego do regat;

 • aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich) wydane przez lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarzy posiadających certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo – lekarskiego;

 • licencja sportowa zawodnika PZŻ (DOTYCZY tylko zawodników z Polski);

 • ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;

 • certyfikat lub świadectwo pomiarowe z ustalonym numerem klasowym lub w przypadku klas Laser Radial, Laser, licencja rejestracyjna międzynarodowego stowarzyszenia klasy regatowej;

 • legitymacja ILCA 2018

 • licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (w przypadku eksponowania).

 1. FORMAT REGAT

Regaty składać się będą z jednej serii 8 wyścigów w każdej z klas. W klasie Laser 4,7 planuję się odrębną rywalizację Kobiet i Mężczyzn. 

 1. PROGRAM REGAT

czwartek

2018-06-07

16.00-20.00

rejestracja zgłoszeń

piątek

2018-06-08

8.00 -9.00

rejestracja zgłoszeń

11.25

sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

sobota

2018-06-09

10.55

sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

niedziela

2018-06-10

9.55

sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

Do 13.00

ostatni możliwy sygnał ostrzeżenia

 1. INSPEKCJA SPRZĘTU

  1. Wszystkie jachty mają obowiązek gotowości do inspekcji sprzętu w czasie planowanych rejestracji zgłoszeń.

  2. Inspekcje sprzętu mogą być dokonane w dowolnym czasie podczas regat.

 1. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

      Instrukcję żeglugi będzie dostępna 2018-06-07 od godziny 16.00.

 1. TRASA REGAT
  Trasa regat przedstawiać będzie dodatek 1 do instrukcji żeglugi.

 1. SYSTEM KAR

Obowiązywać będą kary określone w przepisach 44.1 i 44.2. 

 1. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT

Stosowany będzie ‘System małych punktów’ – przepis A4 Przepisów Regatowych Żeglarstwa. Po rozegrani 3 wyścigów regaty będą uznane za ważne. Po rozegraniu 5 wyścigów jeden, najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucany.

11. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

 Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

12. NAGRODY

 Regulamin nagród podany zostanie osobnym komunikatem organizatora.

13. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

14. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

15. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

 • Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji:
  84-100 Puck, ul. Lipowa 3c
  tel. 607 373 900
  e-mail: kultura.moksirpuck@gmail.com
  osoba kontaktowa: Adam Baran

 • Miejski Klub Żeglarski "Arka":
  81-345 Gdynia, Al. Jana Pawła II 13d
  tel. 605 659 348,
  e-mail: andrzej@mkzarka.pl
  osoba kontaktowa: Andrzej Lutomski

 • ZAWIADOMIENIE DO POBRANIA


 •  

O Nas

Atrakcyjność pobytu podnoszą walory turystyczno - krajoznawcze, specyficzny mikroklimat, zabytki związane z historią ziemi puckiej i jej bogatymi tradycjami morskimi oraz liczne imprezy prezentujące kulturę kaszubską.

Godziny Otwarcia

pn-pt- : 6:00 - 21:30
so, ni : 9:00 - 21:30

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Lipowa 3c, 84-100 Puck
tel. +48 58 673 20 46