III Nocny Turniej Koszykówki

14 czerwca 2017

REGULAMIN III nocnego TURNIEJU KOSZYKÓWKI 2017

1. CEL IMPREZY:

 • Umożliwienie aktywnego wypoczynku po nauce i pracy;
 • Popularyzacja koszykówki w wydaniu rekreacyjnym;
 • Propagowanie zdrowego stylu życia
 • Wyłonienie najlepszych zespołów

2. ORGANIZATORZY :

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pucku

3. TERMIN I MIEJSCE:

 • Impreza odbędzie się w dniu 14.06.2017. o godzinie 22:00 na hali sportowej MOKSiR w Pucku al.Lipowa 3c

4. UCZESTNICTWO:

 • Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają wszyscy zawodnicy;

5. NAGRODY:

 • Najlepszy  zespół  otrzyma puchar
 • Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom 

6. ZGŁOSZENIA :

 • Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są tylko na oficjalnych formularzach- kartach zgłoszeń, dostępnych u organizatorów oraz na stronach internetowych: www.moksir.puck.pl
 • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w siedzibie MOKSiR w Pucku przy al. Lipowej 3c, drogą elektroniczną pod adresem: moksir-puck@home.pl lub faxową: 058 6732610
 • Nieprzekraczalny termin składania zgłoszeń upływa 14 czerwca 2017 roku, godz. 21.00
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia wypełnionego nieczytelnie, niekompletnie lub nieprawidłowo
 • Ilość przyjmowanych drużyn jest ograniczona DO 10, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

7. PRZEPISY GRY:

 1. każda drużyna składa się z minimum sześciu zawodników (w tym jeden rezerwowy), którzy przed przystąpieniem do gry muszą zostać zgłoszeni do głównego organizatora i zarejestrowani;
 2. mecz musi rozpocząć minimum pięciu zawodników, natomiast kończyć musi minimum czterech;
 3. organizatorzy mają prawo do dyskwalifikacji z turnieju zawodnika lub całego zespołu w następujących sytuacjach:
 • występ w zespole zawodnika zarejestrowanego lub nie zgłoszonego do turnieju ; ;
 • wybitnie niesportowego zachowania
 1. gra toczy się na pełnowymiarowym boisku
 2. zespołom przysługuje prawo do 2 minutowej rozgrzewki, zespół rozpoczynający grę wyłaniany jest drogą losowania(rzut monetą);
 3. czas gry 2 x 8 minut(ryczałt)z przerwa pomiędzy połowami 5 min.(ostatnia minuta każdej połowy zatrzymywany czas)
 4. po 4 przewinieniach indywidualnych zawodnik musi opuścić boisko
 5. po 4 przewinieniach zespołu w każdej połowie
 6. czas akcji 24 sekundy. Piłkę należy wprowadzić na pole przeciwnika w ciągu 8 sekund
 7. drużynia w każdej połowie ma prawo do 1-minutowej przerwa na żądanie;
 8. zmian zawodników można dokonywać tylko, gdy piłka nie jest w grze;
 9. w przypadku remisu zarządza się 3-minutowe dogrywki
 10. nad prawidłowym przebiegiem meczu (faule, błędy, auty) czuwa dwóch sędzia, do których należą ocena błędów oraz zaliczenia lub niezaliczenia punktów oraz ocena faulu.
 11. zawodnik lub zawodnicy, którzy wdadzą się w bójkę zostaną wykluczeni z turnieju;
 12. zespołom udostępnione będzie drugie boisko do rozgrzewki
 13. w przypadku zgłoszenia 5 zespołów turniej rozegrany będzie systemem każdy z każdym
 14. w przypadku zgłoszenia od 6 do 10 drużyn turniej zostanie rozegrany systemem każdy z każdym w 2 grupach(po wcześniejszym losowaniu). Zespoły z miejsc 2 w grupie zagrają o miejsce 3 w turnieju, a zespoły z miejsc 1 o pierwsze miejsce w turnieju
 15. końcowej kolejności drużyn w grupach decydują: ilość zwycięstw, wynik bezpośredniego meczu, różnica zdobytych i straconych punktów we wszystkich meczach, stosunek punktów zdobytych do straconych, losowanie.
 16. we wszystkich spornych kwestiach dotyczących gry głos decydujący ma sędzia boiskowy. Jest on odpowiedzialny za mierzenie czasu, kontrolowanie wyniku oraz fauli. Będzie on na bieżąco informować zespoły o czasie gry
   i wyniku meczu;

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizatorzy zabezpieczają uczestnikom wodę kawę herbatę i dobrą zabawę.
 • We wszystkich sprawach spornych głos decydujący ma organizator
 • Zgłoszenia przyjmowane będą do 14.06.2017 r. do godziny 21:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE DO
III NOCNEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI

              

Nazwa drużyny - …………………………………………………………………………………………………………………

Kapitan - ……………………………………………………………………, tel. …………………………………………………...

Email -…………………………………………………………………………………………….……….........

LP

Nazwisko i imię zawodnika

Oświadczam, że zapoznałem członków swojego zespołu z „Regulaminem 3. Nocnego Turnieju Koszykówki” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

                                                              

            

                                                  ……………………………………………..…………………………….………………..
                                                                                                                                                             DATA, PODPIS KAPITANA ZESPOŁU

O Nas

Atrakcyjność pobytu podnoszą walory turystyczno - krajoznawcze, specyficzny mikroklimat, zabytki związane z historią ziemi puckiej i jej bogatymi tradycjami morskimi oraz liczne imprezy prezentujące kulturę kaszubską.

Godziny Otwarcia

pn-pt- : 6:00 - 21:30
so, ni : 9:00 - 21:30

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Lipowa 3c, 84-100 Puck
tel. +48 58 673 20 46