FORD FIESTA KITE CHALLENGE 2017

Zapraszamy na zawody Ford Fiesta Kite Challenge 2017 - Mistrzostwa Polski i finał Pucharu Polski w kitesurfingu

12 – 15 sierpnia miasto Puck zaprasza na wielki finał Pucharu Polski oraz Mistrzostw Polski w kitesurfingu. Zawody nakręca najnowszy model Forda FIESTA – energetyczny, dynamiczny i nowoczesny samochód dla aktywnych.

 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH (ZoR)

1. Regaty
Regaty w klasie kiteboarding zostaną rozegrane w terminie 12-15 sierpnia 2017 roku na terenie MOKSiR (Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji) w Pucku, Przystań Jachtowa.

2. Przepisy
2.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z REGULAMINEM ZAWODÓW PUCHARU I MISTRZOSTW POLSKI W KITEBOARDINGU 2017
http://pzkite.org/…/REGULAMIN-ZAWODÓW-PUCHARU-POLSKI-2017.p…
2.2. Zawody przeprowadzane będą zgodnie z: a. INTERNATIONAL 
IKA TWIN TIP RACING CLASS RULES 2017;
2.3 Przepisami Rozgrywania Freestyle, KiteFoil, TwinTip Racing, PZKite 2017,
2.4 Kodeksem Postępowania PZKite,
2.5 Zawiadomieniem o Zawodach oraz Instrukcją Żeglugi, 
2.6 Przepisami Ligi Szkółek Kitesurfingowych PZKite,

3. Reklamowanie
Zawodnicy są zobowiązani do umieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat i używania koszulek startowych.

4. UCZESTNICTWO. WYMAGANE DOKUMENTY. REJESTRACJA 
4.1 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy polscy i zagraniczni. W Mistrzostwach Polski TTR i Freestyle Mężczyzn mogą startować jedynie zawodnicy z polskim obywatelstwem. 
4.2 Warunkiem przyjęcia zgłoszenia będzie osobista rejestracja w biurze zawodów, wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego, wpłata wpisowego, złożenie oświadczenia o podporządkowaniu się obowiązującym przepisom przeprowadzenia zawodów, zgoda na wykorzystanie wizerunku, złożenie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na uczestnictwo w zawodach sportowych, złożenie oświadczenia o pozostawieniu sprzętu na terenie zawodów na ryzyko własne, złożenie oświadczenia o posiadaniu jednego z ubezpieczeń OC na zawody kiteboardingowe: Karta Kiteboardera PZKite, VDWS, licencja PZŻ lub ubezpieczenia OC na zawody kiteboardingowe z minimalną sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż Karta Kiteboardera.
4.3 Zawodnicy niepełnoletni muszą pozostawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów zezwalającą na udział niepełnoletniego zawodnika w zawodach kiteboardingowych. 
4.4 Zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC oraz dokument potwierdzający datę urodzenia.
4.5 O maksymalnej ilości zawodników w kategoriach dodatkowych decydować będzie Dyrektor Zawodów.
4.6 
4.7 W nadzwyczajnych udokumentowanych przypadkach losowych, Dyrektor Zawodów może dopuścić do zawodów zawodnika nieobecnego podczas rejestracji poprzez pisemnie upoważnionego pełnomocnika. Warunkiem jest wcześniejsze skontaktowanie się z Dyrektorem Zawodów oraz wpłacenie wpisowego przez pełnomocnika. 
4.8 Zgłoszenie do zawodów można przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora. 
4.9 Rejestracja zgłoszeń zostanie przeprowadzona przed skippers meetingiem
4.10 Wysokość wpisowego do regat wynosi 100 zł

5. Konkurencje
5.1 Freestyle (styl dowolny), (F) 
5.2 Twin Tip Racing (wyścigi desek dwukierunkowych po trasie slalomu), (TT:R) 
5.3 KiteFoil Open (KF)

6. Program regat
6.1 Rejestracja zawodników odbędzie się na miejscu rozgrywania regat w pierwszym dniu w godzinach 8.00 – 9.30. 
6.2 Oficjalne otwarcie regat odbędzie się o godzinie 10.00
6.3 Skipers Meeting odbędzie się o godzinie 10.30
6.4 Pierwszy możliwy start może nastąpić o godzinie 11.30 
12 sierpnia 
6.5 Ostatni możliwy start o 17:00 w dniu 15 sierpnia.

7. Instrukcja żeglugi 
Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat.

8. ORGANIZATOR I KOORDYNATOR
8.1 Organizatorem regat jest Bo Sport oraz Eureka Events&Communication
8.2 Koordynatorem regat jest: PZKite

9. Kategorie wiekowe
Kategorie wiekowe dla kobiet i mężczyzn: 
9.1 Juniorzy poniżej 14 lat, 
9.2 Młodzicy (YOG2018) pomiędzy 14 a 17 lat, 
9.3 Masters 35 lat i więcej w roku zawodów.

10 FORMATY: FREESTYLE / KITEFOIL / TT:R 
10.1 Kategoria Open Freestyle mężczyzn rozgrywana będzie seriami eliminacyjnymi (pojedyncza, podwójna), 
10.2 Open Freestyle kobiet rozgrywana będzie seriami pokazowymi (expression), seriami eliminacyjnymi (pojedyncza, podwójna lub dingle) w zależności od istniejących warunków pogodowych oraz ilości zawodniczek. 
10.3 Konkurencja KiteFoil rozgrywana będzie w formacie tradycyjnym bez wyścigów medalowych lub tradycyjnym z wyścigami medalowymi. 
10.4 Maksymalna dzienna ilość wyścigów w KiteFoil wynosi 6 z przerwą po 3 pierwszych wyścigach.
10.5 Konkurencja TT:R rozgrywana będzie w formacie serii wyścigów eliminacyjnych (single series consisting of multiple single elimination series), wyścigów w podziale na dwie floty (half fleet) lub wyścig całej floty (full fleet races). 
10.6 kategoria młodzików (YOG2018) rozgrywana będzie w osobnych biegach. 
10.7 Konkurencja TT:R rozgrywana będzie po trasie SLALOMU lub DOWNWIND SLALOMU (z przeszkodami lub bez) w zależności od warunków wiatrowych, lokalizacji oraz możliwości organizatora. Decyzję o kursie podejmuje Dyrektor zawodów w porozumieniu z sędzią głównym oraz Koordynatorem. 
10.8 W konkurencji Freestyle polscy zawodnicy i zawodniczki będą rozstawieni według aktualnej klasyfikacji Pucharu Polski Freestyle.

11. PUNKTACJA - wg regulaminu zawodów PZKite (pkt.12)
http://pzkite.org/…/REGULAMIN-ZAWODÓW-PUCHARU-POLSKI-2017.p…

12. Sponsorzy
Veno Co, ION, Northkiteboarding, PZKite, Red Bull, Aztorin, 
Ford Kite Cup, GoPro, Miasto Puck, CoolPack
13. Informacje i osoby kontaktowe
natalia@eureka.biz.pl
michal@eureka.biz.pl
maciek@bosport.pl

O Nas

Atrakcyjność pobytu podnoszą walory turystyczno - krajoznawcze, specyficzny mikroklimat, zabytki związane z historią ziemi puckiej i jej bogatymi tradycjami morskimi oraz liczne imprezy prezentujące kulturę kaszubską.

Godziny Otwarcia

pn-pt- : 6:00 - 21:30
so, ni : 9:00 - 21:30

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Lipowa 3c, 84-100 Puck
tel. +48 58 673 20 46