II Nocny Turniej Siatkówki Plażowej

25.08.2017 godz. 20:30

REGULAMIN „NOCNEGO TURNIEJU
SIATKÓWKI PLAŻOWEJ w MIKSTACH”

1. Cel imprezy: propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie siatkówki plażowej, propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego w czasie letnich wakacji, promocja Miasta Pucka.
2. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku, ul. Lipowa 3, Tel. 507-444-715, www.moksir.puck.pl
3. Termin: 25 sierpnia (piątek) 2017r., zapisy od 20.00 do 20.20 (u sędziego głównego zawodów), początek gier 20.30
4. Miejsce:  boiska plażowe koło molo w Pucku, ul. Żeglarzy 4
5. Uczestnictwo:
- zawody bez opłat dla uczestników.
- turniej przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Dopuszczalna jest  gra zawodników młodszych, pod warunkiem obecności w czasie zawodów opiekuna dorosłego.
- rozgrywki  odbędą się w kategorii „Mikstów” (kobieta + mężczyzna), lecz dopuszcza się też drużynę składającą się z dwóch kobiet.
- liczba zespołów jest ograniczona do 16.
- zgłoszeń dokonujemy przed zawodami 25.08.2017r. między godz. 20.00-20.20 w namiocie przy boiskach u sędziego głównego.
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, a ich zgłoszenie do turnieju świadczy o braku przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu. Wszystkich startujących obowiązuje dobry stan zdrowia.
6. Zasady rozgrywek i sprawy organizacyjne:
- System rozgrywek w każdym turnieju określa organizator wraz z komisją sędziowską (w zależności od ilości zgłoszeń).
- Turnieje sędziują sami zawodnicy, zawodnicy jednogłośnie mogą ustalić inną osobę spoza grających do sędziowania.
- Turniej zostanie przeprowadzony wg przepisów PZPS i FIVB.
- Po każdym zakończonym meczu kapitan zwycięskiego zespołu zgłasza wynik spotkania do sędziego głównego.
- każdy uczestnik zawodów musi posiadać strój sportowy odpowiedni do pogody.
- W czasie turnieju „MIKSTÓW”  stosujemy następującą zasadę „FAIR PLAY”: w czasie meczu mężczyzna wykonuje zagrywkę na mężczyznę (kobieta może zagrywać na dowolną osobę w przeciwnym zespole). W przypadku zagrywki wykonanej przez mężczyznę na kobietę – zagrywka musi być powtórzona. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zespół przyjmujący nie wnosi o powtórzenie zagrywki.
- Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas zawodów.
- za rzeczy pozostawione podczas zawodów organizator nie odpowiada.
- Zawody zostaną odwołane z powodu złych warunków atmosferycznych bądź innych czynników uniemożliwiających rozegranie turnieju. Decyzję podejmuje organizator  turnieju.
- Wszelkie kwestie nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzygają przedstawiciele organizatora i komisja sędziowska.
- Uczestnicy zapewniają sobie własny sprzęt do rozgrzewki
- każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu pod karą dyskwalifikacji
- uczestnik „Nocnego Turnieju Mikstów w Siatkówce Plażowej” poprzez zgłoszenie do turnieju wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z organizacją „Nocnego Turnieju Mikstów” i działalnością Organizatora. Zgoda ta dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii lub materiałów filmowych w relacjach i materiałach promocyjnych Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych materiałów i zdjęć w szczególności do upublicznienia, powielania, zwielokrotnienia, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku udzielana jest nieodpłatnie.

 

O Nas

Atrakcyjność pobytu podnoszą walory turystyczno - krajoznawcze, specyficzny mikroklimat, zabytki związane z historią ziemi puckiej i jej bogatymi tradycjami morskimi oraz liczne imprezy prezentujące kulturę kaszubską.

Godziny Otwarcia

pn-pt- : 6:00 - 21:30
so, ni : 9:00 - 21:30

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Lipowa 3c, 84-100 Puck
tel. +48 58 673 20 46