Mistrzostwa Polski 2017

Puck, 01.09 - 03.09.2017

MISTRZOSTWA POLSKI

W KLASACH RSX, LASER

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW

W KLASACH LASER RADIAL KOBIET, 29ER, 420, HC16

MISTRZOSTWA POLSKI LASER I LASER RADIAL MASTERS

PUCK, 1.09 – 3.09 2017 r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Organizatorem regat jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Pucku.

 Regaty będą rozgrywane na wodach Zatoki Puckiej w dniach 1.09 – 3.09  2017 roku.

 1.       PRZEPISY
  1.       Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing.
  2. Dodatek P – specjalne procedury dla przepisu 42 - ma zastosowanie.
  3. Regulamin PZŻ „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych” ma zastosowanie.
  4. W przepisach dotyczących niniejszych regat:

[DP] oznacza przepis, za którego naruszenie kara określona jest we Wstępie PRŻ - Adnotacja.

[NP] oznacza przepisy, które nie stanowią podstawy do protestu lub prośby o zadośćuczynienie wnoszonej przez jacht. Zmienia to przepis 60.1. 

 1. [DP][NP] REKLAMOWANIE

Jachty mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA,  ZGŁOSZENIA i KLASY
  1. Zgłoszenia i opłaty wpisowego należy dokonać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem http://reg.pya.org.pl
  2. Kodeks Uprawnień ISAF (Regulacja 19) obowiązuje wszystkich zawodników.
  3. W przypadku zgłoszenia mniej niż 10 jachtów starty do regat w danych klasach mogą być przeprowadzane wspólnie dla kobiet i mężczyzn.
  4. Podział na floty w regatach uzależniony jest od klas i konkurencji. Kategorie wiekowe nie warunkują podziału na floty.      

 

  1. Regaty zostaną rozegrane w poszczególnych konkurencjach:

Klasa

Konkurencja

Kategoria

RSX

Kobiet

Seniorki, Młodzież

RSX

Mężczyzn

Seniorzy, Młodież

Laser

Mężczyzn

Seniorzy

Laser Radial

Kobiet

Juniorki

29er

Kobiet i Mężczyzn

Juniorki, Juniorzy

420

Kobiet i Mężczyzn

Juniorki, Juniorzy

HC16

Kobiet i Mężczyzn

Juniorki, Juniorzy

  1. Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
 • dowód wpłaty wpisowego do regat;
 • aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich) wydane przez lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarzy posiadających certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo – lekarskiego;
 • licencja sportowa zawodnika PZŻ (DOTYCZY tylko zawodniKÓW z Polski);
 • ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
 • certyfikat lub świadectwo pomiarowe z ustalonym numerem klasowym lub
  w przypadku klas Laser Radial, Laser, RS:X, 29er, HC16 licencja rejestracyjna międzynarodowego stowarzyszenia klasy regatowej;
 • licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (w przypadku eksponowania).
 1. WPISOWE DO REGAT

Wpisowe do regat w przypadku dokonania zgłoszenia i wpłaty do 18.08.2017 r. wg procedury określonej w punkcie 3.1 wynosi:

               

Klasa

Wpisowe

Klasy: RS:X, Laser Radial, Laser

100 zł

Klasy:  29er, 420, HC16

150 zł

  1. którzy nie dopełnią procedury zgłoszeniowej w powyższym terminie, podlegają opłacie wpisowego podwyższonej o 50%.
 1. FORMAT

  1. Dla klas RSX i Laser Standard, w których w regatach rywalizować będzie co najmniej 10 jachtów, regaty rozgrywane będą w formacie serii podstawowej i wyścigu medalowego. Najlepszych 10 jachtów po serii podstawowej zostanie zakwalifikowanych do wyścigu medalowego pod warunkiem wcześniejszego rozegrania minimum 3 wyścigów serii podstawowej.
  2. Dla klas RSX i Laser Standard w których rywalizować będzie mniej niż 10 jachtów, regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów. 
  3. Dla klas 29er, Laser Radial Kobiet, 420 i HC16 regaty rozgrywane będą w formacie pojedyńczej serii wyścigów. 

 1. PROGRAM
  1.       Zgłoszeń finalnych należy dokonać w biurze regat w Porcie Jachtowym w Pucku w dniu 31.08.2017 r., w godzinach 16.30-20.30.
  2.       Pierwsza odprawa trenerów i kierowników ekip odbędzie się w dniu 1.09.2017 r. o godzinie 8.30 przed biurem regat.
  3.      Liczba wyścigów dla poszczególnych konkurencji będzie następująca:

Konkurencja

Liczba wyścigów

 29er, HC16

11

RSX

9 + wyścig medalowy

Laser

8 + wyścig medalowy

Laser Radial, 420

8

  1. W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia dla wyścigów serii podstawowej nie może być podany później niż o godz. 15.00, a dla wyścigów medalowych o godz. 16.30
  2. W dniach 1.09 i 2.09 starty do wyścigów planowane są o godz. 11.00 a w dniu 3.09 o godz. 10.30
  3. Ceremonia zakończenia regat odbędzie się w dniu 3.09 około godz.17.00.

 1. INSPEKCJA SPRZĘTU
  1. Wszystkie jachty mają obowiązek gotowości do inspekcji sprzętu od godziny 9.00 pierwszego dnia rozgrywania wyścigów.
  2. Inspekcje sprzętu mogą być dokonane w dowolnym czasie podczas regat.

 1. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat na terenie Portu Jachtowego w Pucku.

 1. MIEJSCE REGAT
  1. Miejscem organizacji regat będzie Port Jachtowy w Pucku.
  2. Wyścigi będą rozgrywane na wodach Zatoki Puckiej. Lokalizacja akwenów regatowych będzie podana w Instrukcji Żeglugi.
  3. Planowane jest rozegranie regat na dwóch akwenach.

                                                          

 1. TRASY
  1. Wyścigi rozgrywane będą na trasach trapezowych lub na wiatr i z wiatrem. Mogą być stosowane modyfikacje tras zakładające umieszczenie linii mety bliżej brzegu.

 1. SYSTEM KAR
  1. Dla klas 29er, HC16, kara dwóch obrotów zostaje zastąpiona karą jednego obrotu. Zmienia to przepisy 44.1 i P2.1.
  2. Oprócz przepisów oznaczonych [DP] Instrukcja Żeglugi może zawierać kary standardowe [SP] za naruszenie wybranych przepisów, które mogą zostać nałożone przez Komisję Regatową bez rozpatrywania. Zmienia to PRŻ 63.1 i A5.

 1. PUNKTACJA
  1. W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A. Przepis B8 nie ma zastosowania.         
  2. Punktacja dotycząca poszczególnych kategorii wiekowych i konkurencji (jeśli dotyczy) obliczana będzie na podstawie wyników końcowych danej floty.
  3. Punkty w wyścigu medalowym będą liczone podwójnie (np. 2 punkty za 1 miejsce, 4 punkty za 2 miejsce, itd.)
  4. Rozegranie minimum 3 wyścigów w serii podstawowej warunkuje rozgranie wyścigu medalowego.
  5. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigów.
 1. W przypadku rozegrania mniej niż 3 wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej.
 2. W przypadku rozegrania 3 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.

 1. ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH
  1. Wszystkie łodzie osób wspierających (trenerów, opiekunów, kibiców) wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
  2. Wszystkie łodzie osób wspierających mają obowiązek przebywać na zewnątrz jakichkolwiek obszarów, w których jachty mogą być w wyścigu, od czasu sygnału przygotowanie do pierwszego startu pierwszej konkurencji do czasu ukończenia przez wszystkie jachty lub do momentu zasygnalizowania przez komisję regatową odroczenia, generalnego odwołania lub przerwania.
  3. Wszystkie osoby wspierające prowadzące łodzie mają obowiązek przedstawić ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR.

 1. [DP][NP] MIEJSCA POSTOJOWE

Wszystkie jachty i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez  Organizatorów.

 1. [DP] KOMUNIKACJA RADIOWA

                Będąc w wyścigu jachty nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych i telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających łączność, niż dostarczone przez komisję regatową.

 1. NAGRODY
  1. Zwycięzcy regat w poszczególnych klasach, konkurencjach i kategoriach otrzymują odpowiednio tytuły Mistrzów Polski (dotyczy tylko zawodników posiadających polskie obywatelstwo).
  2. Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1-3 w poszczególnych klasach, konkurencjach i kategoriach otrzymają medale i nagrody okolicznościowe.

 1. PRAWA DO WIZERUNKU
  1. Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji
   w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat
   .
  2. [DP][NP]   Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat.

 1. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, czy deskę windsurfingową, wynikającą z udziału w regatach.

INFORMACJE DODATKOWE

Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z: 

Polski Związek Żeglarski – www.pya.org.pl

e-mail:

                                                                                  

                                                                      

                                                                                  

O Nas

Atrakcyjność pobytu podnoszą walory turystyczno - krajoznawcze, specyficzny mikroklimat, zabytki związane z historią ziemi puckiej i jej bogatymi tradycjami morskimi oraz liczne imprezy prezentujące kulturę kaszubską.

Godziny Otwarcia

pn-pt- : 6:00 - 21:30
so, ni : 9:00 - 21:30

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Lipowa 3c, 84-100 Puck
tel. +48 58 673 20 46