Mistrzostwa Polski w Klasie „DELPHIA 24OD” i „SCANDINAVIA SKIPPI 650”

Puck – Zatoka Pucka, 11 – 14 sierpień 2017

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Organizatorem regat jest Stowarzyszenie Regatowe Delphia 24 przy współpracy z MOKSiR Puck, Star Telekom, Delphia Yachts Kot,. Regaty będą rozgrywane na akwenie Zatoki Puckiej.

1 PRZEPISY
1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych 
Żeglarstwa World Sailing , oraz Przepisami Klasy „Delphia 24OD” i „SCANDINAVIA Skippi 650. 
1.2 Dodatek P – specjalne procedury za naruszenie przepisu 42 ma zastosowanie. 
1.3 Regulamin PZŻ „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich nie 
objętych systemem rywalizacji sportowej Polskiego Związku Żeglarskiego” ma zastosowanie. 
1.4 W przepisach dotyczących niniejszych regat: 
[DP] oznacza przepis, za którego naruszenie zastosowana kara pozostaje w gestii zespołu 
protestowego; 
[SP] oznacza przepis, za którego naruszenie może zostać nałożona standardowa kara zastosowana 
przez komisję regatową, albo kara pozostająca w gestii zespołu protestowego bez konieczności 
rozpatrywania protestu; 
[NP] oznacza przepisy, które nie stanowią podstawy do prośby o zadośćuczynienie wnoszonej 
przez jacht. 
2 [DP] REKLAMOWANIE
Jachty mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, 
dostarczonych przez organizatora.
3 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA i KLASY
3.1 Zgłoszenia i opłaty wpisowego należy dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego w biurze 
regat na terenie Portu Jachtowego MOKSiR Puck.
3.2 Kodeks Uprawnień WS (Regulacja 19) obowiązuje wszystkich zawodników. 
3.3 Dokumenty wymagane od uczestników regat:
Ø Druk zgłoszenia jachtu do regat podpisany przez każdego ze sterników spełniają postanowienia przepisu 75 PRŻ. (Mówi o tym §7 regulaminu PZŻ.) 
Ø Ubezpieczenie OC. 
Ø Certyfikat lub świadectwo pomiarowe z ustalonym numerem klasowym 
Ø Licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (w przypadku eksponowania). 
4 WPISOWE DO REGAT
Wpisowe do regat za zgłoszoną załogę wynosi: 400 zł
5 FORMAT
Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów. 
6 PROGRAM
6.1 Zgłoszeń należy dokonać w biurze regat 11 sierpnia od godziny 16.00 do 20.00, oraz
12 sierpnia od godziny 07.30 do 08.30 w biurze regat na terenie Portu Jachtowego MOKSiR Puck.
6.2 Odprawa z sternikami odbędzie się pierwszego dnia wyścigów 12 sierpnia o godzinie 08.30. 
6.3 Planowanych jest rozegranie 9 wyścigów.
6.4 W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 14.30. 
6.5 Każdego dnia regat starty do wyścigów planowane są o godz. 10.30.
6.6 Ceremonie zakończenia regat odbędzie się w dniu 14 sierpnia o godz.16.00.
7 POMIARY i INSPEKCJA SPRZĘTU
7.1 W dniu 11 sierpnia od godziny 12.00 do 20.00 wszystkie jachty mają obowiązek gotowości do pomiarów i inspekcji Zespołu Technicznego, który sprawdzi zgodność jachtu z przepisami klasowymi i bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi.
7.2 Inspekcje łodzi i sprzętu mogą być dokonane losowo przez Zespół Techniczny podczas regat między wyścigami.
8 INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
Instrukcja żeglugi będzie dostępna w czasie procedury zgłoszeniowej w biurze regat na terenie 
Mariny Delphia Yachts Kot. 
9 MIEJSCE REGAT 
9.1 Miejscem organizacji regat będzie Port Jachtowy MOKSiR Puck. 
9.2 Wyścigi będą rozgrywane na akwenie Zatoki Puckiej.
10 TRASY 
Wyścigi rozgrywane będą na trasach na wiatr i z wiatrem. 
11 SYSTEM KAR 
Stosowany będzie przepis 44.1 (kara dwóch obrotów). 
12 PUNKTACJA 
12.1 W regatach ma zastosowanie „System Małych Punktów” zgodnie z Dodatkiem A. 
12.3 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu. 
12.4 a) W przypadku rozegrania mniej niż 3 wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej. 
b) W przypadku rozegrania 3 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony. 
13 ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW 
13.1 Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
13.2 Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek przebywać na zewnątrz, z wyjątkiem akcji ratowniczych, jakichkolwiek obszarów, w których jachty mogą być w wyścigu, od czasu sygnału przygotowania do czasu ukończenia przez wszystkie jachty lub do momentu zasygnalizowania przez komisję regatową odroczenia, generalnego odwołania lub przerwania. 
14 [DP] MIEJSCA POSTOJOWE SPRZĘTU 
Wszystkie jachty i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach wyznaczonych im przez 
Organizatorów w parku jachtowym lub w porcie. 
15 KOMUNIKACJA RADIOWA 
Będąc w wyścigu, jachty nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości 
tekstowych, telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających łączność, niż 
dostarczone przez komisję regatową dla wszystkich jachtów.
16 NAGRODY
Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1-3 w poszczególnych konkurencjach otrzymają puchary i medale
17 [DP] PRAWA DO WIZERUNKU
17.1 Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku 
przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania 
regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
17.2 Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat.
18 [NP] ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach całkowicie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Patrz 
przepis 4 „Decyzja o uczestnictwie w wyścigu”. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności
za uszkodzenia sprzętu, uszkodzenia osób lub śmierci w związku z regatami, przed, podczas lub po 
regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatorów nie zwalnia 
uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez 
zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
19 UBEZPIECZENIE
Każdy uczestniczący jacht musi posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej(OC).
20 STRONA ELEKTRONICZNA REGAT
www.delphia24.pl
21 INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Krzysztof Kowalski 501 262363

O Nas

Atrakcyjność pobytu podnoszą walory turystyczno - krajoznawcze, specyficzny mikroklimat, zabytki związane z historią ziemi puckiej i jej bogatymi tradycjami morskimi oraz liczne imprezy prezentujące kulturę kaszubską.

Godziny Otwarcia

pn-pt- : 6:00 - 21:30
so, ni : 9:00 - 21:30

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Lipowa 3c, 84-100 Puck
tel. +48 58 673 20 46