Podpisanie umowy na dofinansowanie remontu w Przystani Jachtowej

23 lipca 2018 roku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku Janusz Klimczuk oraz Skarbnik Miasta Puck Wioletta Joskowska podpisali umowę na dofinansowanie operacji "Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku". Projekt ten został wybrany do dofinansowania w ramach naboru ogłoszonego przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką.

 W ramach operacji zaplanowano modernizację toalet z wydzieleniem części dla osób niepełnosprawnych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z malowaniem elewacji. Koszt realizacji zaplanowanych działań to 596 262,31 złotych. Zgodnie z postanowieniami umowy MOKSiR otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w wysokości 265 421,00 złotych. Pozostała część stanowiąca wkład własny pochodzić będzie z budżetu Gminy Miasta Puck.

 

Operacja pt. „Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku”

Realizowana przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku

mająca na celu ochronę obszarów nadzatokowych oraz Parku im. Feliksa Nowowiejskiego przed nadmierną presją turystów i zanieczyszczeniem wody i plaż poprzez modernizację i zwiększenie przepustowości toalet w Przystani Jachtowej w Pucku

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 

Operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata

2014-2020 wdrażana przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką

O Nas

Atrakcyjność pobytu podnoszą walory turystyczno - krajoznawcze, specyficzny mikroklimat, zabytki związane z historią ziemi puckiej i jej bogatymi tradycjami morskimi oraz liczne imprezy prezentujące kulturę kaszubską.

Godziny Otwarcia

pn-pt- : 6:00 - 21:30
so, ni : 9:00 - 21:30

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Lipowa 3c, 84-100 Puck
tel. +48 58 673 20 46