Podpisanie umowy

Dnia 10.10.2018 roku dyrektor Janusz Klimczuk podpisał umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Przedsiębiorstwem Handlowo- Usługowym "SŁAW-INSTAL" Sławomir Okoń na realizację remontu elewacji oraz sanitariatów w Przystani Jachtowej w Pucku.

Na pokrycie kosztów związanych z inwestycją Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach konkursu ogłoszonego przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką. Pozostałe środki pochodzić będą ze środków Miasta Puck. 

O Nas

Atrakcyjność pobytu podnoszą walory turystyczno - krajoznawcze, specyficzny mikroklimat, zabytki związane z historią ziemi puckiej i jej bogatymi tradycjami morskimi oraz liczne imprezy prezentujące kulturę kaszubską.

Godziny Otwarcia

pn-pt- : 6:00 - 21:30
so, ni : 9:00 - 21:30

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Lipowa 3c, 84-100 Puck
tel. +48 58 673 20 46