Zostań WOLONTARIUSZEM

27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

27 Finał WOŚP odbędzie się w niedzielę 13 stycznia 2019.

Zebrane środki przeznaczone zostaną

na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem na terenie miasta Puck,

 wyślij na adres kultura.moksirpuck@gmail.com następujące dane:

 imię i nazwisko, PESEL,

 adres zamieszkania (ulica  numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy),

 numer telefonu, adres e-mail, nazwę oraz adres szkoły lub placówki w której pracujesz,

imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej),

 zdjęcie twarzy (podobne do zdjęcia legitymacyjnego) –

plik w formacie jpg o rozdzielczości minimalnej 800x600 pikseli.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 grudnia 2018r.

O Nas

Atrakcyjność pobytu podnoszą walory turystyczno - krajoznawcze, specyficzny mikroklimat, zabytki związane z historią ziemi puckiej i jej bogatymi tradycjami morskimi oraz liczne imprezy prezentujące kulturę kaszubską.

Godziny Otwarcia

pn-pt- : 6:00 - 21:30
so, ni : 9:00 - 21:30

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Lipowa 3c, 84-100 Puck
tel. +48 58 673 20 46