Przystanek Kultura

Zakończyła się realizacja operacji pod nazwą „Przystanek Kultura” realizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku mającej na celu poprawę standardów użytkowania oraz rozszerzenie oferty kulturalno- turystycznej w Centrum Kultury przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku.

 

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ze środków Gminy Miasta Puck.

Wysokość dofinansowania : 300 000,00 złotych

Wkład własny Gminy Miasta Puck: 341 133,33 złotych

Operacja zrealizowana została w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wdrażana przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką.

 

W ramach realizowanej operacji przeprowadzono remont i modernizację istniejącej infrastruktury centrum kultury. Pomieszczenia wyposażono w krzesła, stoły, sprzęt multimedialny oraz sprzęt nagłośnieniowy, które znacznie podniosą komfort użytkowników. Zakupiono estradę o wymiarach 8 x 10 metrów wraz z profesjonalnym oświetleniem, którą można było zobaczyć na Zielonej Plaży w czasie sezonu letniego. Ponadto w ramach projektu zakupiono silnik do tradycyjnej łodzi kaszubskiej „Pucczanki” oraz stroje rybackie „dżumpery”. Zmodernizowana infrastruktura stanie się miejscem prowadzenia różnorodnych zajęć skupiających się również wokół rybackości czyli tematyki silnie związanej z tradycjami i historią regionu.

O Nas

Atrakcyjność pobytu podnoszą walory turystyczno - krajoznawcze, specyficzny mikroklimat, zabytki związane z historią ziemi puckiej i jej bogatymi tradycjami morskimi oraz liczne imprezy prezentujące kulturę kaszubską.

Godziny Otwarcia

pn-pt- : 6:00 - 21:30
so, ni : 9:00 - 21:30

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Lipowa 3c, 84-100 Puck
tel. +48 69 666 1111