Regaty

"AUTO PODLASIE CUP"

w klasie "DELPHIA 24OK"

 

Zatoka Pucka 29-30 lipca 2017

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Organizatorem regat jest Stowarzyszenie Regatowe Delphia 24OD przy współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pucku, Auto Podlasie sp. z o.o..
Regaty będą rozgrywane na akwenie Zatoki Puckiej.

1 PRZEPISY 
1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing, oraz Przepisami Klasy „Delphia 24OD”.
1.2 Regulamin PZŻ „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich nie objętych
systemem rywalizacji sportowej Polskiego Związku Żeglarskiego” ma zastosowanie. 
2 REKLAMOWANIE 
Jachty mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat,dostarczonych przez organizatora. 
3WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA i KLASY 
3.1 Zgłoszenia i opłaty wpisowego należy dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego w biurze regat 
na terenie Portu Jachtowego MOKSiR w Pucku.
3.2 Kodeks Uprawnień ISAF (Regulacja 19) obowiązuje wszystkich zawodników. 
3.4 Dokumenty wymagane od uczestników regat:
 Dowód wpłaty wpisowego;
 Druk zgłoszenia jachtu do regat (podpisany przez każdego ze sterników spełniają postanowienia przepisu 75 PRŻ. Mówi o tym §7 regulaminu PZŻ.);
 Ubezpieczenie OC. 
 Certyfikat lub świadectwo pomiarowe z ustalonym numerem klasowym, licencja rejestracyjna stowarzyszenia klasy regatowej; 
 Licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (w przypadku eksponowania). 
4 WPISOWE DO REGAT
Wpisowe do regat za zgłoszoną załogę wynosi 300,- zł.
(wpisowe 200,- zł + opłata 100 zł na rzecz SRD 24 zgodnie z Regulaminem Pucharu Polski Klasy D 24 2017).
5 FORMAT
Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów. 
6 PROGRAM 
6.1 Zgłoszeń należy dokonać w biurze regat 28 sierpnia (piątek) w godzinach 18°°do 20°°, mieszczącego 
Się na terenie Portu Jachtowego MOKSiR w Pucku.
6.2 Odprawa z sternikami odbędzie się pierwszego dnia wyścigów o godzinie 09.00. 
6.3 Planowane jest rozegranie 7 (siedmiu) wyścigów. 
6.4 W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 14.30.
6.5 Starty do wyścigów planowane są:
 29 lipca (sobota) o godz. 11.00, 
 30 lipca (niedziela) o godz. 10.00
 29 lipca po wyścigach planowany jest poczęstunek dla uczestników regat.
6.6 Ceremonie zakończenia regat odbędzie się w dniu 30 sierpnia o godz.16.00. 
7 POMIARY i INSPEKCJA SPRZĘTU
7.1 W trakcie regat wszystkie jachty mają obowiązek gotowości do pomiarów i inspekcji 
mierniczej, dokonanej przez członków Zarządu Stowarzyszenia Regatowego Delphia 24OD, którzy mogą 
sprawdzić zgodność jachtu z przepisami klasowymi i bezpieczeństwa.
7.2 Inspekcje łodzi i sprzętu mogą być dokonane losowo przez w/w osoby podczas regat między wyścigami.
8 INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
Instrukcja żeglugi będzie dostępna w czasie procedury zgłoszeniowej w biurze regat na terenie Portu
Jachtowego MOKSiR w Pucku.

9 MIEJSCE REGAT 
9.1 Miejscem organizacji regat będzie Port Jachtowy MOKSiR w Pucku.
9.2 Wyścigi będą rozgrywane na akwenie Zatoki Puckiej.
10 TRASY 
Wyścigi rozgrywane będą na trasach „na wiatr i z wiatrem”
11 SYSTEM KAR 
Stosowany będzie przepis 44.1 za złamanie jednego lub więcej przepisów Części 2 w trakcie incydentu 
w wyścigu.
12 PUNKTACJA 
12.1 W regatach ma zastosowanie „System Małych Punktów” zgodnie z Dodatkiem A. 
12.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 (jednego) wyścigu.
12.3 a) W przypadku rozegrania mniej niż 4-ch wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów liczone 
są do jego punktacji końcowej. 
b) W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.
13 ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW 
13.1 Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji 
organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. 
13.2 Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek przebywać na zewnątrz akwenu rozgrywania 
regat, z wyjątkiem akcji ratowniczych, od czasu sygnału przygotowania do czasu ukończenia przez 
wszystkie jachty lub do momentu zasygnalizowania przez komisję regatową odroczenia, generalnego 
odwołania lub przerwania. 
14 MIEJSCA POSTOJOWE SPRZĘTU 
Wszystkie jachty i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach wyznaczonych im przez Organizatorów w parku lub w porcie jachtowym. 
15 KOMUNIKACJA RADIOWA 
Będąc w wyścigu, jachty nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych, telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających łączność, oprócz informacji dostarczonych przez komisję regatową dla wszystkich jachtów.
16 NAGRODY 
Sternicy załóg, które zajmą w klasyfikacji generalnej miejsce 1–3, otrzymają puchary.
17 PRAWA DO WIZERUNKU 
17.1 Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez 
Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we 
wszystkich materiałach dotyczących regat. 
17.2 Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat. 
18 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Wszyscy uczestnicybiorą udział w regatach całkowicie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Patrz przepis 4 „Decyzja o uczestnictwie w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, uszkodzenia osób lub śmierci w związku z regatami, przed, podczas lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
19 UBEZPIECZENIE
Każdy uczestniczący jacht musi posiadać ważne ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej (OC).
20 STRONA ELEKTRONICZNA REGAT
www.delphia24.pl
21 INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Krzysztof Kowalski 501 26236

O Nas

Atrakcyjność pobytu podnoszą walory turystyczno - krajoznawcze, specyficzny mikroklimat, zabytki związane z historią ziemi puckiej i jej bogatymi tradycjami morskimi oraz liczne imprezy prezentujące kulturę kaszubską.

Godziny Otwarcia

pn-pt- : 6:00 - 21:30
so, ni : 9:00 - 21:30

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Lipowa 3c, 84-100 Puck
tel. +48 58 673 20 46