CENNIK USŁUG PORTOWYCH W PUCKU INVEST PUCK SP. Z O.O.

 

 

CENNIK USŁUG W PORCIE JACHTOWYM PUCK

Opłaty za udostępnienie infrastruktury portowej w celu postoju statku Użytkownika,

zwane dalej „opłatami postojowymi”, pobierane są w zależności od rodzaju statku i jego długości całkowitej

oraz czasu korzystania z infrastruktury portowej.

 

 

OPŁATA DOBOWA NA WODZIE W SEZONIE ŻEGLARSKIM 01.05.2023 – 31.10.2023

do 6mb

50,00 zł

od 6,01 do 8 mb

60,00 zł

od 8,01 do 10 mb

75,00 zł

od 10,01 do 12 mb

85,00 zł

od 12,01 do 16 mb

110,00 zł

od 16,01 do 20 mb

140,00 zł

Powyżej 20 mb   /    +9,00 zł za każdy metr powyżej 20 mb

140,00 zł

 

 

 

OPŁATA MIESIĘCZNA NA WODZIE W SEZONIE ŻEGLARSKIM 01.05.2023 – 31.10.2023

do 6mb

800,00 zł

od 6,01 do 8 mb

1050,00 zł

od 8,01 do 10 mb

1400,00 zł

od 10,01 do 12 mb

1650,00 zł

od 12,01 do 16 mb

2300,00 zł

od 16,01 do 20 mb

2900,00 zł

Powyżej 20 mb   /    +40,00 zł za każdy metr powyżej 20 mb

2900,00 zł

 

 

 

OPŁATA MIESIĘCZNA DLA JEDNOSTEK KOMERCYJNYCH

 W SEZONIE ŻEGLARSKIM 01.05.2023 – 31.10.2023

do 6mb

1200,00 zł

od 6,01 do 8 mb

1500,00 zł

od 8,01 do 10 mb

2100,00 zł

od 10,01 do 12 mb

3000,00 zł

od 12,01 do 16 mb

3650,00 zł

od 16,01 do 20 mb

4350,00 zł

Powyżej 20 mb   /    +9,00 zł za każdy metr powyżej 20 mb

4350,00 zł

 

 

 

 

OPŁATA KWARTALNA DLA  JEDNOSTEK RYBACKICH Z OZNAKĄ „PUCK”              OPŁATA ZŁ (NETTO)

do 7 mb

275,00 zł

od 7 mb do 11 mb

660,00 zł

od 11 mb do 16 mb

1100,00 zł

od 16 mb do 20 mb

1800,00 zł

od 20 mb do 26 mb

2700,00 zł

Powyżej 26 mb

3600,00 zł

 

Opłaty kwartalne pobierane są CAŁOROCZNIE – bez względu na faktyczny okres postoju jednostki

 

 

OPŁATA MIESIĘCZNA  DLA POZOSTAŁYCH  JEDNOSTEK RYBACKICH

 

OPŁATA  ZŁ (NETTO)

DOBOWA

MIESIĘCZNA

do 7 mb

30,00 zł

500,00 zł

od 7 mb do 11 mb

45,00 zł

750,00 zł

od 11 mb do 16 mb

60,00 zł

850,00 zł

od 16 mb do 20 mb

90,00 zł

1350,00 zł

od 20 mb do 26 mb

130,00 zł

1900,00 zł

Powyżej 26 mb

145,00 zł

2100,00 zł

       

 

 

 

Opłata obejmuje możliwości korzystania z:

 • Nabrzeży
 • Wody pitnej
 • Energii elektrycznej
 • BEZUMOWNY POSTÓJ JEDNOSTKI NA TERENIE ZARZĄDZANYM PRZEZ ZARZĄD PORTU W PUCKU

(NA LĄDZIE I NA WODZIE)  - 200,00 zł/doba

 

Cennik usług dodatkowych

Rodzaj usługi

Cena brutto

 

Wodowanie/slipowanie skutera SLIP

 

20,00 zł

 

Wynajem boksu, korzystanie z warsztatu

 

Cena negocjowana

 

Podłączenie energii elektrycznej za 1 dzień (w przypadku prac remontowych lub wskazanie licznika)- na pisemny wniosek armatora

50,00 zł

 

Postój Kampera

150,00 zł/doba

 

Wynajem motorówek dla klubów żeglarskich

200,00 zł/dzień

 

Wynajem motorówek dla pozostałych

250,00 zł/dzień

 

Wodowanie/slipowanie  USŁUGA DŹWIGOWA

100,00 zł

 

Opłata dzienna od osoby na zgrupowaniach

8,00 zł

 

Wynajem sali konferencyjnej

250,00 zł/dzień

 

Odholowanie przyczepy podłodziowej pozostawionej na terenie portu w miejscu niedozwolonym

100 zł

 

Odholowanie wózka podłodziowego pozostawionego na terenie portu w miejscu niedozwolonym

50 zł

 

 

Abonament parkingowy - zgrupowania

50 zł/7 dni

 

Abonament parkingowy - zgrupowania

150 zł/30 dni

 

Przechowanie łoża podłodziowego w sezonie

 

200 zł

 

Postój jednostek regatowych na nabrzeżu (płatność przez organizatora w trakcie regat lub właściciela przed lub po regatach.

do 20 jednostek doba / 100,00 zł

powyżej 20 jednostek doba / 150 zł

 

Wykorzystanie nabrzeża wraz z miejscami postoju na wodzie na inne wydarzenia np. regaty, zloty, pikniki żeglarskie

doba – 200 zł

 

Abonament parkingowy - rezydenci

 

50 zł/30 dni

 

 1. Sezon letni obejmuje okres 01.05.2023 – 31.10.2023
 2. W przypadku krótszego niż zadeklarowany postój zwrot uiszczonej opłaty nie przysługuje.
 3. W celu skrócenia zadeklarowanego czasu postoju konieczne jest złożenie pisemnego zawiadomienia nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc zakończenia postoju. W przeciwnym wypadku Armator/ Właściciel zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za cały zadeklarowany okres.
 4. Opłaty za usługi dodatkowe naliczane są zgodnie z cennikiem, brak jest zniżek.
 5. Toalety płatne (nie dotyczy postojów miesięcznych i dłuższych) / Uczestnicy zgrupowań, po opłaceniu opłaty dziennej bezpłatnie
 6. Parking dla samochodów na terenie Przystani
 7. Parking płatny – na terenie portu znajdują się parkometry

 

Cennik obowiązuje od dnia 01.05.2023r.